Than đá

Thông số kỹ thuật :

 

Material/Thành Phần

: Than đá Indo

Sizer/Kích cở hạt

: 0.0 mm- 10 mm; 10 mm - 30 mm; 30 mm  trở lên

   

Total moisture/Độ ẩm toàn phần 

:36 % -40% %

Ash content/Hàm lượng tro

: 10% max

 Chất bốc  : 35 % - 45 %

Gross calorific value on air dried basic/
          Nhiệt lượng 

: 5.200 - 5.600 Kcal/Kg

 Đặc điểm:

Đặc điểm:

 
Than cám

.

 
Loading...