VỎ TRẤU

Thông số kỹ thuật :

 

Material/Thành Phần

: Rice husk 100%/100% vỏ trấu

 

 

Total moisture/Độ ẩm toàn phần 

: 3 - 8% (m/m) 

Ash content/Hàm lượng tro

: 8 - 12% (m/m)

   

Gross calorific value on air dried basic/
          Nhiệt lượng 

: 3.000 - 3.300 Kcal/Kg

 

 

Trấu ủ bùn
.
Có hàng

TRẤU Ủ BÙN ĐẶC ĐIỂM: Trấu ủ bùn, lên men và sấy khô SẢN LƯỢNG: 500 tấn/tháng More Vỏ trấu
.
Có hàng

Vỏ trấu Thông số kỹ thuật  :   Material/Thành Phần : Rice husk 100%/100% vỏ trấu... More 


Vỏ trấu
.
Có hàng

Vỏ trấu Thông số kỹ thuật  :   Material/Thành Phần : Rice husk 100%/100% vỏ trấu... More 


Vỏ trấu
.
Có hàng

Vỏ trấu Thông số kỹ thuật  :   Material/Thành Phần : Rice husk 100%/100% vỏ trấu... More 


Vỏ trấu
.
Có hàng

Vỏ trấu Thông số kỹ thuật  :   Material/Thành Phần : Rice husk 100%/100% vỏ trấu... More 


Vỏ trấu
.
Có hàng

Vỏ trấu Thông số kỹ thuật  :   Material/Thành Phần : Rice husk 100%/100% vỏ trấu... More 


Vỏ trấu
.
Có hàng

Vỏ trấu Thông số kỹ thuật  :   Material/Thành Phần : Rice husk 100%/100% vỏ trấu... More 

Loading...