SẢN PHẨM KHÁC

 
Dăm bào

.

   
Củi trấu

.

   
Bã hạt điều

.

 
 
Bột cưa - Bột chà nhám

.

   
Củi rừng

.

   
Vỏ trấu

.

 
 
Củi cao su/ Củi điều

.

   
Củi cao su

.

   
Củi cao su

.

 
 
Củi trấu

.

   
Củi trấu

.

   
Củi trấu

.

 
 
Củi trấu

.

   
Củi trấu

.

   
Củi trấu

.

 
 
Củi trấu

.

   
Củi trấu

.

   
Vỏ trấu

.

 
 
Vỏ trấu

.

   
Vỏ trấu

.

   
Vỏ trấu

.

 
 
Vỏ trấu

.

   
Vỏ trấu

.

   
Củi trấu băm

.

 
 
Củi trấu băm

.

   
Trấu ủ bùn

.

   
bã điều
Bã điều

.

 
 
Bã điều
Bã điều

.

   
Bã điều
Bã điều

.

   
Bã điều

.

 
 
Quả điều

.

   
Củi trấu đặc ruột

.

   
cui trau

.

 
 
Than cám

.

   
Củi mùn cưa

.

   
Sản xuất ván lạng

.

 
 
Vỏ cà phê

.

         
Loading...