.

Có hàng

Nội dung

- Ván lạng là loại vật liệu được sản xuất từ các loại gỗ nhiệt đới. Được lạng tròn tạo ra nhiều tấm ván lạng thường... More