.

Có hàng

Nội dung

TRẤU Ủ BÙN ĐẶC ĐIỂM: Trấu ủ bùn, lên men và sấy khô SẢN LƯỢNG: 500 tấn/tháng More