Trấu viên

Thông số kỹ thuật :

Material/Thành Phần

: Rice husk 100%/100% vỏ trấu

Diameter/Đường kính

: 6 - 8 mm

Length/Độ dài

: 0,5 - 3 cm

Total moisture/Độ ẩm toàn phần 

: 3 - 10% (m/m) 

Ash content/Hàm lượng tro

: 8 - 12% (m/m)

Volatile mastter content/Hàm lượng chất bốc

: 64% (m/m)

Sulfur content/Hàm lượng lưu huỳnh

: <0,13% (m/m)

Fixed carbon content/Hàm lượng cacbon cố định

: 16,04% (MJ /Kg)

Gross calorific value on air dried basic/
          Nhiệt lượng tổng trên mẫu khô

: 3.800 - 4.200 Kcal/Kg


 
Trấu viên

.

   
Trấu viên

.

   
Trấu viên

.

 
 
Trấu viên

.

   
Trấu viên

.

   
Trấu viên

.

 
 
Trấu viên tròn

.

         
Loading...