Bã điều

 

Material/Thành Phần

: Cashew 100%/ 100% vỏ điều

 

 

Total moisture/Độ ẩm toàn phần 

: <12% (m/m) 

Gross calorific value on air dried basic/Nhiệt lượng

4.400 - 4.600 Kcal/Kg

   

Amount/ Sản lượng

: 2.000 - 3.000 ton/month

 

 
Bã hạt điều

.

   
bã điều
Bã điều

.

   
Bã điều
Bã điều

.

 
 
Bã điều
Bã điều

.

   
Bã điều

.

   
Quả điều

.

 
Loading...